Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn quản lý liên hệ trong gian hàng thành viên NGƯỜI MUA

Công cụ quản lý liên hệ dùng để quản lý toàn bộ liên hệ đến, liên hệ đã gửi của bạn, thư từ hệ thống Hatex.vn gửi; giúp bạn nhận và trả lời thư hỏi hàng thuận tiện và hiệu quả.

Để quản lý liên hệ bạn phải đăng nhập tài khoản sau đó vào Quản lý gian hàng -> Quản lý liên hệ -> Liên hệ

Hướng dẫn quản lý liên hệ trong gian hàng thành viên NGƯỜI MUA

 

Hướng dẫn quản lý liên hệ trong gian hàng thành viên NGƯỜI MUA

Phần quản lý liên hệ bao gồm:

Liên hệ đến: Thông tin liên hệ của khách có thể đáp ứng nhu cầu cần mua của bạn

Liên hệ đã gửi: Thông tin liên hệ của bạn gửi đến nhà cung cấp khác

Thư từ hệ thống: Thông tin của hệ thống Hatex.vn gửi đến bạn.