Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn thêm ảnh đại diện cho sản phẩm

Sản phẩm có hình ảnh và mô tả chính xác, đầy đủ sẽ thu hút Người mua nhiều hơn.

Đăng tải hình ảnh sản phẩm thật, độ phân giải cao, rõ ràng:

- 45% quyết định mua hàng online phụ thuộc vào hình ảnh đăng bán

- Dễ dàng thu hút Người mua từ cái nhìn đầu tiên

Các tiêu chí để đánh giá chất lượng hình ảnh:

- Hình ảnh phải liên quan đến sản phẩm

- Hình ảnh cần rõ ràng và thu hút

- Chất lượng hình ảnh cao

*** Thêm ảnh sản phẩm

1. Từ Trang quản trị gian hàng -> Sản phẩm chào bán

2. Chọn thêm mới sản phẩm

3. Bạn đến trường "Ảnh sản phẩm"

 

 

4. Bạn chèn hình ảnh bằng cách sau

Bạn nhấp chuột "CHỌN"

 

 

 Bạn có thể chèn từ hình ảnh có sẵn hoặc thêm hình ảnh mới bằng cách nhấp chọn nút Upload. 

 

Hướng dẫn thêm hình ảnh và video vào nội dung mô tả chi tiết cho sản phẩm

 

Bạn chọn đường dẫn tới ảnh lưu trên máy tính để tải ảnh lên.

 

Hướng dẫn thêm hình ảnh và video vào nội dung mô tả chi tiết cho sản phẩm

 

Lưu ý:

Các hình ảnh được tải từ đây sẽ được lưu vào mục Cấu hình - Files.

Ngược lại, nếu Nhà cung cấp tải ảnh lên mục Cấu hình - Files thì hình ảnh cũng tự hiển thị để bạn lựa chọn.

Sau đó bạn click 2 lần vào ảnh đã được tải lên.

 

Hướng dẫn thêm hình ảnh và video vào nội dung mô tả chi tiết cho sản phẩm

 

Bạn nhập nội dung cho hình ảnh và kích thước hình ảnh -> Click “OK” là xong.