Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến là gì ?

Hệ thống liên kết các SGDCN và thiết bị trực tuyến là sàn TMĐT cho phép người dùng tìm kiếm các sản phẩm công nghệ, thiết bị trên các gian hàng trực tuyến khác nhau từ các SGDCN trực tuyến của các địa phương để từ đó đưa ra lựa chọn mua hàng. Hệ thống liên kết các SGDCN và thiết bị trực tuyến vùng DHBB không trực tiếp bán hàng mà chỉ là công cụ kết nối người bán- người  mua tham gia trên các SGDCN của các địa phương. Cơ chế hoạt động của Hệ thống liên kết các SGDCN và thiết bị trực tuyến vùng DHBB theo phương thức kết nối dữ liệu trực tiếp dữ liệu hàng ngày, cho người dùng nhận dữ liệu cập nhật từ nguồn dữ liệu từ các SGDCN của các địa phương theo cơ chế cập nhật hàng ngày

 

 

- Hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến (connect5.vn) là kết quả của dự án khoa học và công nghệ TTKHCN.DA.05-2017 thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020. Dự án do Sàn giao dịch công nghệ và Thiết bị Hải Phòng là tổ chức chủ trì thực hiện, các đơn vị quản lý, vận hành các sàn giao dịch công nghệ của các tỉnh: Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh tham gia phối hợp, thực hiện dự án từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2019. (Theo Quyết định số 1514/QĐ-BKHCN ngày 12/6/2017).

- Hệ thống đã thực hiện kết nối 05 sàn giao dịch công nghệ của 05 tỉnh thành vùng duyên hải bắc bộ:bao gồm Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình và một số địa phương khác giúp trao đổi, chia sẻ nguồn lực thông tin công nghệ và tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa SGDCN trực tuyến trong cùng mạng lưới, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng duyên hải bắc bộ. qua đó hỗ trợ và thúc đẩy thị trường công nghệ trong thời gian tới.

- Về mô hình hoạt động: hệ thống liên kết các SGDCN và thiết bị trực tuyến vùng DHBB hoạt động theo mô hình mạng lưới là hợp thành bao gồm: SGDCN và thiết bị trực tuyến vùng duyên hải Bắc bộ với vai trò đầu mối và các tổ chức thành viên là 5 SGDCN và thiết bị trực tuyến của các địa phương trong Vùng: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Đây là mô hình liên kết vùng/ địa phương nhằm phát huy, khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng và liên kết hợp tác để đầu tư, sử dụng có hiệu quả hơn; khắc phục tình trạng trùng lắp, lãng phí. Đồng thời, liên kết để ứng phó với các khó khăn, thách thức đặt ra mà riêng một tỉnh, một địa phương không thể xử lý được.

 

mô hình hệ thống liên kết connect5.vn

 

- Mục tiêu liên kết: Liên kết các SDGCN thiết bị vùng DHBB và các SGDCN thiết bị trong cả nước hoạt động theo quy tắc chung của hệ thống nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức thành viên tham gia hệ thống, qua đó góp phần phát triển thị trường công nghệ tại Việt Nam.

- Phương thức liên kết:

SGDCN và thiết bị trực tuyến vùng DHBB (sàn trung tâm), đóng vai trò là sàn đầu mối, điều khiển, thu thập, chia sẻ thông tin giữa các sàn thành viên. Đồng thời Sàn trung tâm có vai trò hỗ trợ, thông báo, điều phối các hoạt động chung nhằm liên kết, thúc đẩy hoạt động xúc tiến, phát triển thị trường công nghệ giữa các thành viên trong vùng và các tỉnh/ thành khác.

Các thành viên của hệ thống liên kết là các SGDCN và thiết bị trực tuyến của các địa phương trong vùng: hoạt động độc lập, chủ động xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển của mình phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Sàn địa phương được đấu nối với Sàn trung tâm để chia sẻ, tiếp nhận thông tin, thông báo, CSDL thông tin công nghệ từ các Sàn địa phương khác và Sàn trung tâm.

Người dùng trên các SGDCN và thiết bị trực tuyến trong hệ thống: Là người mua, người bán, chuyên gia, người cần tư vấn, sau khi đăng ký thành viên trên các SGDCN sẽ thực hiện các hoạt động mua, bán, tư vấn theo quy trình trên Sàn.

Các thành viên trong hệ thống liên kết hoạt động theo quy chế về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống liên kết SGDCN và thiết bị trực tuyến vùng duyên hải Bắc bộ và theo quy chế hoạt động chung của từng SGDCN tuân thủ quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về TMĐT và Thông tư số 47/2014/TT-BCT về quản lý website TMĐT.

- Hệ thống sẽ bao gồm: Sàn online kết nối qua mạng internet (Sàn SGDCN và thiết bị trực tuyến vùng duyên hải Bắc bộ và 05 sàn SGDCN và thiết bị trực tuyến của các địa phương trong Vùng) và Sàn offline (Bộ phận quản trị và hỗ trợ offline của các sàn online trên hệ thống)

+ Các tổ chức thành viên tham gia hệ thống liên kết một cách tự nguyện nhằm trao đổi thông tin của tổ chức mình với các thành viên khác trong hệ thống trên cơ sở quy chế chung của hệ thống và được quyền sử dụng các thông tin do các thành viên khác trong hệ thống cùng trao đổi.

+ Khi có yêu cầu hợp tác triển khai các hoạt động, dịch vụ tư vấn, môi giới, chuyển giao công nghệ của các tổ chức thành viên trong hệ thống nếu điều kiện cho phép, các thành viên được yêu cầu có trách nhiệm tham gia hỗ trợ, hợp tác. Việc hợp tác triển khai trên tinh thần tự nguyện, các bên liên quan tự thoả thuận các điều kện hợp tác. Tổ chức đầu mối chỉ thực hiện việc điều phối khi có yêu cầu.

- Các nội dung liên kết: 

+ Các tổ chức thành viên trong hệ thống hoàn toàn chủ động triển khai các công việc quản lý và vận hành các SGDCN theo kế hoạch của từng địa phương.

+ Các tổ chức thành viên trong hệ thống cùng trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các SGDCN trực tuyến trong cùng hệ thống, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng duyên hải Bắc bộ. Cụ thể:

. Hợp tác, liên kết tham gia trên Hệ hệ thống liên kết các SGDCN và thiết bị trực tuyến vùng DHBB. Theo đó, khi người dùng tìm kiếm các thông tin cần mua- bán trên hệ thống sẽ được kết nối trực tiếp đến nguồn dữ liệu từ các sàn địa phương. Hệ thống đóng vai trò là công cụ tìm kiếm, kết nối dữ liệu đến các sàn địa phương, các sàn địa phương đóng vai trò là điểm đến liên kết với các nhà cung cấp. Hệ thống giúp cho việc liên kết được thực hiện trên một quy mô lớn, với số lượng các công nghệ/ thiết bị chào bán, tìm mua thuộc nhiều danh mục lĩnh vực ngành hàng khác nhau.

. Trao đổi, chia sẻ, xuất/ nhập dữ liệu từ hệ thống về các thành viên và ngược lại. Hệ thống có nhiệm vụ thu thập dữ liệu thông tin chào bán, tìm mua, nhà cung cấp từ các sàn địa phương làm CSDL chung của hệ thống. Khi người dùng có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm sẽ tìm thấy trên hệ thống và kết nối trực tiếp về các sàn địa phương. Các sàn địa phương có thể lấy dữ liệu từ hệ thống hoặc các sàn thành viên khác về làm dữ liệu của sàn mình giúp tiết kiệm chi phí trong việc thu thập, biên tập và cập nhật CSDL, đồng thời đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ của dữ liệu trong toàn hệ thống.

. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý vận hành sàn hiệu quả.

. Quảng bá, giới thiệu và phát triển các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, môi giới và chuyển giao công nghệ của các sàn địa phương thông qua các sự kiện, website, tài liệu,...

. Triển khai các hoạt động dịch vụ KH&CN: Khi có yêu cầu hợp tác triển khai hoặc chia sẻ cơ hội triển khai các hoạt động dịch vụ KH&CN của các thành viên tham gia hệ thống, nếu điều kiện cho phép, các thành viên được yêu cầu có trách nhiệm tham gia hỗ trợ, hợp tác triển khai nhiệm vụ. Việc hợp tác triển khai trên tinh thần tự nguyện, các bên liên quan tự thỏa thuận các điều kiện hợp tác.

Ưu điểm:

Giúp thúc đẩy thị trường công nghệ trên nhiều tỉnh/ thành: Hệ thống liên kết các SGDCN và thiết bị trực tuyến vùng DHBB là một công cụ liên kết, tìm kiếm các sản phẩm công nghệ, thiết bị chào bán, tìm mua, các nhà cung cấp trên các SGDCN trực tuyến của các địa phương trong vùng từ đó đưa ra lựa chọn mua hàng phù hợp. Hệ thống giúp kết nối người bán với người mua trong vùng tiến hành các giao dịch, mua bán CN-TB một cách dễ dàng trên môi trường trực tuyến. Thông qua hệ thống, giúp cho các hoạt động xúc tiến, chuyển giao công nghệ được mở rộng trên nhiều tỉnh/ thành trong cả nước, không giới hạn không gian địa lý, thời gian bởi những ưu điểm của hệ thống kết nối mạng internet mang lại, qua đó góp phần phát triển thị trường công nghệ tại các địa phương nói riêng và trong vùng nói chung

Hệ thống giúp các tổ chức thành viên chia sẻ nguồn lực thông tin một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí: Các tổ chức thành viên có thể chia sẻ nguồn lực thông tin bao gồm dữ liệu công nghệ- thiết bị chào bán, tìm mua, nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, tin tức- sự kiện,… nhờ đó các tổ chức thành viên có thể tiết kiệm nguồn kinh phí cho việc thu thập, biên tập, cập nhật thông tin công nghệ. Mặt khác, nguồn thông tin này vô cùng phong phú, bao gồm nhiều nguồn công nghệ nội sinh là kết quả nghiên cứu, các sản phẩm công nghệ có nhu cầu chuyển giao của các Viện, trường, cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn các tỉnh/ thành trong Vùng. Chia sẻ nguồn lực thông tin, cho phép người sử dụng truy cập số lượng các nguồn tin nhiều hơn, ở mức chi phí thấp hơn.

Cung cấp cơ hội cho cán bộ quản lý và vận hành sàn thành viên phát triển kĩ năng mới thông qua các chương trình đào tạo; hội thảo, hội nghị; tham quan, khảo sát. Với phương thức liên kết mềm giúp cho các cán bộ quản lý và vận hành SGDCN có thể tiếp cận, tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ quản lý sàn.

Cải thiện chất lượng và đa dạng hóa các dịch vụ phục vụ người dùng nhờ việc liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin, cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm quản lý dịch vụ. Người dùng có thể tìm kiếm thấy bất kỳ các sản phẩm công nghệ, thiết bị nào trên hệ thống, đồng thời được đề xuất các sản phẩm, nhà cung cấp phù hợp nhất với yêu cầu cần mua (thông qua hệ thống xác định vị trí truy cập gần nhất, lọc theo mức giá cao, thấp,..). Hệ thống giúp người bán kết nối trực tiếp với khách hàng một cách nhanh nhất, giúp người mua tìm mua được các sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Đối với các gian hàng trực tuyến trên các SGDCN của các địa phương, hệ thống giúp gia tăng độ hiện diện trên Internet của các gian hàng trực tuyến, giúp nâng cao khả năng tiếp cận với khách hàng tiềm năng của các gian hàng này. Bên cạnh đó, tỉ lệ chuyển đổi từ click đến gian hàng thành hành vi mua hàng của những click từ hệ thống liên kết cao hơn nhiều so với click từ banner quảng cáo khác do người click thực sự quan tâm và có nhu cầu mua sản phẩm.

Nhược điểm:

+ Đồng bộ hóa về mặt công nghệ và nền tảng kỹ thuật: Đỏi hỏi các SGDCN thiết bị trực tuyến phải đồng bộ hóa về mặt công nghệ và nền tảng kỹ thuật, là điều kiện cần thiết để tham gia hệ thống.

+ Xây dựng quy chế phối hợp thống nhất: Giúp việc vận hành hệ thống một cách hiệu quả. Tuy nhiên, cần có sự tham gia, phối hợp của các tổ chức thành viên tại địa phương để trao đổi, thống nhất các nội dung quy chế.

+ Đào tạo các kiến thức, kỹ năng liên quan đến quản lý và vận hành SGDCN và thị trường công nghệ: Đào tạo đồng bộ cho toàn bộ các cán bộ quản lý và vận hành sàn của các địa phương nắm được những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết liên quan đến quá trình quản lý sàn cụ thể bao gồm: kiến thức về SGDCN, thị trường công nghệ, sàn TMĐT, các kỹ năng vận hành sàn TMĐT một cách hiệu quả, kiến thức về dịch vụ tư vấn, môi giới và chuyển giao công nghệ, marketing,…

+ Cách thức liên kết trên hệ thống liên kết các SGDCN và thiết bị trực tuyến qua cổng kết nối dữ liệu trên nhiều Sàn có hạn chế là cấu trúc HTLM của các SGDCN và các gian hàng trực tuyến không giống nhau, tên gọi của cùng một sản phẩm và mô tả về sản phẩm đó cũng không giống nhau trên các gian hàng. Ngoài ra, việc lấy dữ liệu có thể bị dừng nếu như các SGDCN trực tuyến của các địa phương bị lỗi hệ thống hoặc do hạ tầng kỹ thuật hoặc thay đổi cấu trúc. Thêm vào đó, các gian hàng có thể chào bán thông tin của đủ tất cả các mặt hàng mà chỉ của một số mặt hàng trọng điểm.