FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Anh Quân Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 14/03/2024 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Lưới thép hàn, Ống công trình, Lưới thép hàn chập, Lưới thép hàn mạ kẽm Lượt truy cập: 7,798 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm mới

Lưới B40 mạ kẽm khổ 2,4m; 2.2m; 2m; 1.8m... Giao hàng toàn quốc
Lưới B40 mạ kẽm khổ 2,4m; 2.2m; 2m; 1.8m... Giao hàng toàn quốc

Giá: 22,000 VND

Lưới B40, lưới B40 bọc nhựa khổ 1m; 1.2m; 1.5m; 1.8m; 2m; 2.2m; 2.4m hàng sẵn kho
Lưới B40, lưới B40 bọc nhựa khổ 1m; 1.2m; 1.5m; 1.8m; 2m; 2.2m; 2.4m hàng sẵn kho

Giá: 28,000 VND

Lưới thép hàn, lưới thép hàn phi 6 A(100x100), lưới thép hàn đổ bê tông
Lưới thép hàn, lưới thép hàn phi 6 A(100x100), lưới thép hàn đổ bê tông

Giá: 17,000 VND

Hàng rào lưới thép, hàng rào lưới thép sơn tĩnh điện phi 5 ô 50x100 sản xuất theo yêu cầu
Hàng rào lưới thép, hàng rào lưới thép sơn tĩnh điện phi 5 ô 50x100 sản xuất theo yêu cầu

Giá: 220,000 VND

Vách ngăn lưới thép hàn, vách ngăn lưới thép hàn phi 5 ô 50x200mm sản xuất theo yêu cầu
Vách ngăn lưới thép hàn, vách ngăn lưới thép hàn phi 5 ô 50x200mm sản xuất theo yêu cầu

Giá: Liên hệ

Lưới thép hàn, lưới thép hàn phi 6 A(50x50); A(100x100); A(150x150); A200x200 hàng mới 100%
Lưới thép hàn, lưới thép hàn phi 6 A(50x50); A(100x100); A(150x150); A200x200 hàng mới 100%

Giá: 17,000 VND

Lưới thép hàn, lưới thép hàn phi 8 A(50x50); A(100x100); A(150x150); A(200x200) hàng sẵn kho
Lưới thép hàn, lưới thép hàn phi 8 A(50x50); A(100x100); A(150x150); A(200x200) hàng sẵn kho

Giá: 22,000 VND

Lưới thép hàn phi 9; lưới thép hàn chập D9 A(50x50); A(100x100); A(150x150); A(200x200) sản xuất theo yêu cầu
Lưới thép hàn phi 9; lưới thép hàn chập D9 A(50x50); A(100x100); A(150x150); A(200x200) sản xuất theo yêu cầu

Giá: 18,000 VND

Lưới thép hàn; lưới thép hàn phi 10 A(50x50); A(100x100); A(150x150); A(200x200) làm theo yêu cầu
Lưới thép hàn; lưới thép hàn phi 10 A(50x50); A(100x100); A(150x150); A(200x200) làm theo yêu cầu

Giá: 18,000 VND

Lưới thép hàn; lưới thép hàn phi 11 A(50x50); A(100x100); A(200x200); A(150x150) sản xuất theo yêu cầu
Lưới thép hàn; lưới thép hàn phi 11 A(50x50); A(100x100); A(200x200); A(150x150) sản xuất theo yêu cầu

Giá: 17,000 VND

Lưới thép hàn, lưới thép hàn phi 12 A(50x50; 100x100;  150x150; 200x200...) làm theo yêu cầu
Lưới thép hàn, lưới thép hàn phi 12 A(50x50; 100x100; 150x150; 200x200...) làm theo yêu cầu

Giá: 16,000 VND

Hàng rào mạ kẽm nhúng nóng phi 5 ô 100x200 sản xuất tại Hà Nội
Hàng rào mạ kẽm nhúng nóng phi 5 ô 100x200 sản xuất tại Hà Nội

Giá: 35,000 VND

Hàng rào lưới thép, hàng rào phi 5 A(50x200) mạ kẽm, sơn tĩnh điện
Hàng rào lưới thép, hàng rào phi 5 A(50x200) mạ kẽm, sơn tĩnh điện

Giá: 33,000 VND

Rọ đá mạ kẽm 2x1x1mm, rọ đá bọc nhựa PVC
Rọ đá mạ kẽm 2x1x1mm, rọ đá bọc nhựa PVC

Giá: 22,000 VND

Ống bạt bải dẫn cát, sỏi phi 150 hàng sẵn kho
Ống bạt bải dẫn cát, sỏi phi 150 hàng sẵn kho

Giá: 70,000 VND

Lưới thép hàn phi 3 ô 50x50 mạ kẽm hàng sẵn kho
Lưới thép hàn phi 3 ô 50x50 mạ kẽm hàng sẵn kho

Giá: 950,000 VND

Lưới thép hàn 4 ly ô 50x50 mạ kẽm hàng sẵn kho
Lưới thép hàn 4 ly ô 50x50 mạ kẽm hàng sẵn kho

Giá: 24,000 VND

Lưới thép hàn đổ bê tông 4 ly ô 100x100 dạng cuộn
Lưới thép hàn đổ bê tông 4 ly ô 100x100 dạng cuộn

Giá: 1,200,000 VND

Lưới thép hàn ô vuông phi 5 a(50x50); a(100x100); a(150x150)
Lưới thép hàn ô vuông phi 5 a(50x50); a(100x100); a(150x150)

Giá: 17,000 VND