FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH Sa Mạc Xanh Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 23/11/2022 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Công nghệ khí hóa, Nhà máy điện rác, Thanh sinh học, Xử lý rác thải, Dịch vụ xử lý rác Lượt truy cập: 5,406 Xem thêm Liên hệ