FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH giải pháp Data V Tech Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 24/10/2023 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) Epicor Kinetic, Phần mềm Điều hành Sản xuất Epicor Advanced MES (Mattec), Pocket V - ứng dụng ERP di động, Nền tảng thương mại điện tử Sopify, Phần mềm Quản lý Nội dung số Epicor ECM (DocStar) Lượt truy cập: 2,796 Xem thêm Liên hệ