Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Xử lý và tái chế nước thải

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Chúng tôi thu gom chất thải lỏng như axit thải, kiềm thải và nước thải có chứa dầu, xử lý thông qua kết hợp giữa tiền xử lý hóa học và xử lý bùn hoạt tính.

Chúng tôi cũng thu hồi và tái sử dụng đồng, niken và các tài nguyên quý giá khác.

 

Công ty TNHH Daiseki