Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Kiểm định an toàn bình chịu áp lực

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Giới thiệu dịch vụ kiểm định an toàn bình chịu áp lực:

Bình chịu áp lực là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. việc kiểm tra máy nén khí được thực hiện đúng quy định. Hiện nay theo các quy phạm an toàn, những thiết bị làm việc với áp suất từ 0,7 Kg/cm2 trở lên thì được coi là thiết bị chịu áp lực.

Theo TCVN thiết bị có áp suất làm việc cao hơn 0,7 Kg/cm2 và có tích số PV>200 (P:Kg/cm2, V: Lít) thì mới phải tiến hành kiểm định

Khi nào cần phải kiểm định bình chịu áp lực?

Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của bình theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của máy nén khí theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của máy nén khí theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:

  • Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của bình;

  • Khi sử dụng lại các bình đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;

  • Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt (đối với bình cố định);

  • Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Công ty cổ phần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp thành phố