Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Hiệu chuẩn kiểm định đo lường dung tích

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Năng lực kỹ thuật

Hiệu chuẩn và kiểm định các loại chuẩn và phương tiện đo dung tích;

Lưu lượng, áp suất và nhiệt độ của hệ thống đo lưu lượng; taximet

Thiết bị chính

Thiết bị kiểm định taximet

Áp kế piston chênh áp (120 bar/2 bar; 0,015% Rdg)

Thiết bị áp suất chuẩn

Bể điều nhiệt

Thiết bị hiệu chuản đa năng, thiết bị đo và tạo dòng, thiết bị hiệu chỉnh vạn năng

Các bình chuẩn kim loại hạng 2

Đồng hồ chuẩn PD từ (2-6) inch, CCX 0,2

Chuẩn ống dung tích nhỏ 12 inch (4-400) m3/h, độ lặp lại ≤ 0,02%

Tên chỉ tiêu

Quy trình hiệu chuẩn/kiểm định

Phương tiện đo DT: Ca đong, bình đong, thùng đong, Bình chuẩn từng phần

Volumetric Instrument: Casks and Barrels, Scaled Vessels

QTHC/KT3, ĐLVN

Bể đong (Trụ đứng/ trụ ngang)

Vertical/ Horizontal Cylindrical Tank

ĐLVN 28: 1998

ĐLVN 29: 1998

Xà lan

Barge

ĐLVN 25: 1998

Xitec ôtô

Truck Tank

ĐLVN 05: 2011

Cột đo Xăng dầu

Fuel Dispensing Pump

ĐLVN 10: 2016

Cột đo Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Liquid Petroleum GasDispensing

ĐLVN 156: 2005

Đồng hồ lưu lượng: Đồng hồ lưu lượng chất lỏng xăng dầu, Đồng hồ lưu lượng chất lỏng nước lạnh, Lưu lượng kế chất lỏng

Flow Meter: Flow Meter for Oil Product, Flow Meter for Cold Potable Water, Liquid Flow Meter, Rotameter

QTHC/KT3, ĐLVN

Bộ chuyển đổi áp suất: Bộ chuyển đổi đo áp suất, Bộ chuyển đổi đo hiệu áp suất, Thiết bị đặt mức áp suất

Pressure Transmitter: Pressure Transmitter, Different Pressure Transmitter, Pressure Switch

QTHC/KT3, ĐLVN

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter

QTHC/KT3
Taximeter

ĐLVN

Thử nghiệm đồng hồ lưu lượng nước

Tap Water Meter - Type Apprroval Testing

ĐLVN

Thử nghiệm cân không tự dộng CCX III (cân bàn, cân Ô tô)

Nonautomatic scales Class III

ĐLVN

Cân: Cân Ô tô, Cân Bàn, Cân quá tải xách tay, Cân phễu

Weighbridges, Platform scales, Portable Wheel load scales/ Weighing hopper scale in static weighing

QTHC/KT3, ĐLVN

Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy- VietCert

Chúng tôi là ai?

VIETCERT là tổ chức đánh giá sự phù hợp cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam với số lượng lớn khách hàng quốc tế và trong nước.

VIETCERT được chính phủ Việt Nam cấp phép hoạt động các dịch vụ kiểm tra nhà nước hàng hoá xuất nhập khẩu; giám định thương mại; thử nghiệm sản phẩm hàng hoá; hiệu chuẩn thiết bị; chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, GOST, GB...), tiêu chuẩn khu vực (EN, CEN,...) và tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC,...); Chứng nhận sản phầm, hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (QCVN); Chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO; Đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm, chuyên gia đánh giá các hệ thống quản lý ISO.

Khách hàng của VIETCERT bao gồm các cá nhân, tổ chức kinh tế, cơ quan chính phủ, và các tổ chức phi lợi nhuận. Họ tìm đến VIETCERT vì chất lượng dịch vụ nhất quán dựa trên năng lực cao cấp của đội ngũ chuyên gia đa lĩnh vực, đa ngành có sự thấu hiểu về ngành và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực chứng nhận sự phù hợp.

Chúng tôi làm gì?

VIETCERT hoạt động với vai trò là Tổ chức chứng nhận độc lập, mục tiêu của chúng tôi là trở thành nơi lựa chọn hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp chuyên nghiệp ở Việt Nam, tạo dựng lòng tin của người sử dụng và nâng cao giá trị cho khách hàng và các bên liên quan.

Mục đích của VIETCERT - Duy trì và cải thiện chất lượng cuộc sống.

VIETCERT cam kết hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ khách hàng hạn chế rủi ro và nắm bắt cơ hội hoạt động trong môi trường kinh doanh năng động và đầy thử thách.