Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Dịch vụ sản xuất sản phẩm gia công

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Chúng tôi tập hợp các công ty gia công đối tác của mình để sản xuất và cung cấp các sản phẩm gia công khác nhau như kim loại tấm, gia công cơ khí (tiện, phay), gia công cơ khí kết cấu hộp khung, gia công nhựa, v.v... Chúng tôi hỗ trợ tối ưu hóa QCD đồng thời mở rộng / biến đổi năng lực sản xuất bằng cách sử dụng hệ thống tính toán đơn giá / đặt hàng thích hợp nhất / quản lý sản xuất độc quyền của chúng tôi.

Đặt hàng đến các đơn vị gia công thích hợp nhất

Đặt hàng tập trung bằng cách tổng hợp các đơn hàng của nhiều loại sản phẩm gia công đa dạng từ nhiều thương hiệu khác nhau

Đặt hàng gia công qua nhiều công đoạn một cách thích hợp nhất

Tập trung mua nguyên liệu

Đặt hàng tập trung bằng cách phân loại các dự án của khách hàng thành các sản phẩm tương tự

Dự trữ năng lực sản xuất của các đơn vị gia công dựa trên kế hoạch sản xuất / đặt hàng của từng nhà sản xuất

Duy trì năng lực sản xuất bất kể số lượng đơn đặt hàng nhận được bằng cách đặt chỗ cho các dự án từ nhiều nhà sản xuất

Lợi ích mua nguyên vật liệu tập trung

CADDi thu mua hàng trăm đến hàng nghìn sản phẩm gia công của thiết bị

Tập trung cung ứng sản phẩm hạng mục A, hoặc tận dụng thời gian cho VAVE, v.v.

Đám mây (cloud) hoạt dụng dữ liệu bản vẽ CADDi DRAWER

Bằng cách tự động phân tích dữ liệu bản vẽ 2D với công nghệ algorithm, các thông tin như kích thước, ký hiệu và văn bản, v.v được mô tả trong bản vẽ được tích lũy dưới dạng dữ liệu có cấu trúc. Nó được trang bị các chức năng như "tìm kiếm bản vẽ tương tự" cho phép bạn dễ dàng tìm kiếm và hiển thị các bản vẽ được yêu cầu từ các bản vẽ (quá khứ) trong cơ sở dữ liệu dựa trên các đặc điểm của hình dạng. Điều này không chỉ làm giảm chi phí mua hàng mà còn cải thiện hiệu quả hoạt động và giải phóng nhân sự khỏi các hoạt động kém hiệu quả.

Tối ưu hóa quy trình mua hàng

Bên cạnh hiệu quả giúp giảm chi phí mua hàng và lập kế hoạch chi phí, hệ thống còn hỗ trợ đánh giá và ra quyết định bằng cách sử dụng dữ liệu bản vẽ trong quá khứ và dữ liệu có liên quan, giúp tối ưu hóa việc lựa chọn nhà cung cấp, thiết kế tiêu chuẩn và ứng dụng, từ việc tìm kiếm các bản vẽ tương tự và thành quả của chúng.

Quản lý kiến thức ở cấp bậc tổ chức

Tạo một môi trường cho phép truy cập nhanh vào lịch sử dữ liệu đã được giao cho các cá nhân để phán đoán dựa trên kinh nghiệm và giúp cho cơ sở dữ liệu đó trở thành kiến ​​thức chung của tổ chức.

Hiệu quả nghiệp vụ / Tự động hóa

Góp phần cải thiện năng suất kinh doanh bằng cách sắp xếp hợp lý và tự động hóa thời gian tìm kiếm hay công việc phức tạp phát sinh với số lượng lớn bản vẽ.

Công ty TNHH Caddi Việt Nam