Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Cảm biến Rechner | Nhà cung cấp Rechner Việt Nam

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Thông tin nhà cung cấp

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý cung cấp cảm biến Rechner.

*Giới thiệu về Rechner:

Rechner Sensors là một chuyên gia trong công nghệ cảm biến điện dung cho các ứng dụng tự động hóa, điều khiển mức và kiểm soát chất lượng. Dòng sản phẩm Rechner bao gồm hơn 3.000 prox điện dung, prox cảm ứng, cảm biến điện trở từ, bộ điều khiển logic cấp nguồn, cảm biến dòng chảy và rào cản EX: tất cả đều có kích thước và tùy chọn lắp đặt khác nhau.

Thiết kế cảm biến điện dung mang tính ứng dụng cao. Hầu hết các thiết kế cảm biến điện dung của Rechner đều được thúc đẩy bởi tư duy ứng dụng đầu tiên.

Cảm biến Rechner sẵn sàng trợ giúp khi khách hàng có nhu cầu thị trường về các ứng dụng khó đòi hỏi cảm biến phải được làm bằng vật liệu cụ thể, có yêu cầu lắp đặt cụ thể và / hoặc có chứng chỉ ngành.

*Model sản phẩm:

400100   KAS-40-A11-N, ATEX

400200 KAS-40-A12-N, ATEX

400250 KAS-40-A22-N, ATEXh

400300 KAS-40-A13-N, ATEX

400350 KAS-40-A23-N, ATEX

400400 KAS-40-A14-N, ATEX

400450 KAS-40-A24-N, ATEX

400480 KAS-42-6.5 / 20-N-D6.5-PTFE / VAb-Z02-0

400490 KAS-42-M8 / 25-N-M8-PTFE / VAb-Z02-0

400705 KAS-40-14-N-M12, ATEX, 5 m

400900 KAS-40-14-N-M12-PTFE, ATEX

401000 KAS-40-20-N, ATEX

401500 KAS-40-24-N-M22-PTFE, ATEX

401700 KAS-40-30-N-M32, ATEX

402000 KAS-40-35-N, ATEX

402300 KAS-40-35-N-M32-PTFE, ATEX

402400 KAS-40-34-N-M32-PTFE / V2A, ATEX

405150 KAS-42-M8 / 15-N-M8-PTFE / VAb-Z02-0

406110 KAS-40-22 / 10-N-PTFE, ATEX

406120 KAS-40-22 / 10-N, ATEX

498000 KXS-250-M5 / 20-X-M5-PTFE / VAb-250C-X02 / Y95

498001 KXS-250-M8 / 25-X-M8-PTFE / VAb-250C-X02 / Y95

498002 KXS-250-M12 / 25-X-M12-PTFE / VAb-250C-X02 / Y95

498003 KXS-250-M18 / 70-X-M18-PTFE / VAb-250C-X02 / Y95

498004 KXS-250-M30 / 70-X-M30-PTFE / VAb-250C-X02 / Y95

498005 KXS-250-M32 / 70-X-M32-PTFE / VAb-250C-X02 / Y95

498500 KXA-5-1-BPA-1-Z02-Y90

498501 KXA-5-1-BNA-1-Z02-Y90

498503 KXA-5-1MINI-BPA-1-Z02-Y90

498505 KXA-5-1MINI-BNA-1-Z02-Y90

500150 TS-120-NPN-A

500350 TS-120-PNP-A

560100 KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL / Y24-1

560101 KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL / Y24-1

560102 KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL / Y24-1

560106 KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL / Y24-1

560700 KSA-70-BB-S-50x50x25-PA-Z02 / Y24-1

560900 KSA-70-BB-O-50x50x25-PA-Z02 / Y24-1

561100 KSA-80-BB-S-50x50x25-PA-Z02 / Y24-1

561320 KSA-80-BB-O-50x50x25-PA-Z02 / Y24-1

561600 KS-250-M18 / 30-X-M18-PTFE / VAb-250C-X0E / Y26-0

561650 KS-250-M18 / 45-X-M18-PTFE / VAb-250C-X0E / Y26-0

562100 KS-250-M22 / 70-X-M22-PTFE / VAb-250C-X02 / Y24-0

562150 KS-250-M22 / 70-X-M22-PTFE / VAb-250C-X05 / Y24-0

562500 KS-250-M32 / 70-X-M32-PTFE / VAb-250C-X02 / Y24-0

562510 KS-250-M32 / 70-X-M32-PTFE / VAb-250C-X05 / Y24-0

562700 KS-250-M32 / 70-X-M32-PTFE / VAb-250C-Y25 / X02 / Y24-0

562710 KS-250-M32 / 70-X-M32-PTFE / VAb-250C-Y25 / X05 / Y24-0

563500 KSA-80-BB-S-50x50x25-PA-Z02 / Y26-1

563700 KSA-80-BB-O-50x50x25-PA-Z02 / Y26-1

700150 KAS-70-A12-A-M12-PTFE / VAb-Z02-1-HP

700724 KAS-70-A12-A-M12-PTFE / VAb-Y5-1-HP

700735 KAS-70-A22-A-M12-PTFE / VAb-Z02-1-HP

705600 KAS-70-A14-A-M30-PPO-Z02-1-HP

705800 KAS-70-A14-A-M30-PPO-Y5-1-HP

712900 KAS-70-23-A-M22-PTFE-Z02-1-HP

712910 KAS-70-23-A-M22-PTFE-100C-Z02-1-HP

713600 KAS-70-23-S-M22-PPO-Z02-1-HP

714200 KAS-70-30-A-D30-PTFE / MS-Z02-1-HP

715800 KAS-70-30-A-M32-PTFE / MS-Z02-1-HP

715831 KAS-70-30-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP

716000 KAS-70-30-A-M32-PTFE / MS-Y5-1-HP

716200 KAS-70-30-S-M32-PTFE / MS-Z02-1-HP

717320 KAS-70-35-A-M32-PTFE / VAb-G-Z02-1-HP

718555 KAS-70-35-A-M32-PTFE / VAb-Y5-1-HP

718600 KAS-70-35-S-M32-PTFE / VAb-Z02-1-HP

719255 KAS-70-35-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP

720200 KAS-70-35-A-M32-PPO-Z02-1-HP

720400 KAS-70-35-A-M32-PPO-Y5-1-HP

720600 KAS-70-35-S-M32-PPO-Z02-1-HP

770600 KAS-2000-30-P-M32-PTFE / MS-Z02-1

770603 KAS-2000-30-P-M32-PTFE / MS-Y3-1

770800 KAS-2000-35-P-M32-PPO-Z02-1

771000 KAS-2000-35-P-M32-PTFE / VAb-Z02-1

771100 KAS-2000-35-P-M32-PTFE / VAb-160C-Z02-1

771105 KAS-2000-35-P-M32-PTFE / VAb-160C-Y3-1

800130 KAS-80-A21-S-M8-PTFE / VAb-Y7-1-HP

800150 KAS-80-A12-A-M12-PTFE / VAb-Z02-1-HP

800160 KAS-80-A12-A-M12-PPO-Z02-1-HP

800200 KAS-80-A12-S-M12-PTFE / VAb-Z02-1-HP

XA0029 KXA-5-4MINI-XXL-NA-1-KL-Y90

XA0030 KXA-5-4-XXL-NA-1-KL-Y90

XA0033 KXA-5-4MINI-XXL-NS-4FB-1-KL-Y90

XA0034 KXA-5-4-XXL-NS-4FB-1-KL-Y90

XA0055 KXA-5-1 / 4-XXL-PA-1-KL-Y90

XA0056 KXA-5-1 / 4-XXL-NA-1-KL-Y90

XA0057 KXA-5-1 / 4MINI-XXL-PA-1-KL-Y90

XA0058 KXA-5-1 / 4MINI-XXL-NA-1-KL-Y90

KX0098 KXS-250-M18 / 70-X-M18-PTFE / VAc-250C-X02 / Y95

KX0099 KXS-250-M12 / 25-X-M12-PEEK / VAb-250C-X02 / Y95-E

N00015 N-132 / 2-01 120 ... 230 V AC, ATEX

N00017 N-132 / 2-10 24 V DC, ATEX

N00018 N-132/2-E-10 24 V DC, ATEX

N00023 N-132/2 / 4-20-IL, ATEX

XA0020 KXA-5-4-XXL-PS-4FB-1-KL-Y90

XA0022 KXA-5-4-XXL-PA-1-KL-Y90

XA0024 KXA-5-4MINI-XXL-PS-4FB-1-KL-Y90

XA0026 KXA-5-4MINI-XXL-PA-1-KL-Y90

KW0037 KFW-52-500-435-PTFE / Vab-D16-G1-S-ETW-Y10

KW0039 KFW-52-500-362-PTFE-D16-S-ETW-Z02

KW0102 KFW-12-500-443-GFK / Vab-D16-G1-IL-4-ETF-Y10

KX0051 KXS-250-M30 / 70-X-M30-PPO-70C-X02 / Y95

KX0052 KXS-250-M32 / 70-X-M32-PPO-70C-X02 / Y95

KX0053 KXS-250-M18 / 70-X-M18-PPO-70C-X02 / Y95

KX0054 KXS-250-M12 / 50-X-M12-PPO-70C-X02 / Y95

KX0066 KXS-250-M8 / 25-X-M8-PTFE / VAb-250C-X0E / Y95

KW0026 KFW-12-500-443-GFK / Vab-D16-G1-UL-0-ETF-Y10

KW0027 KFW-12-500-435-PTFE / Vab-D16-G1-UL-0-ETF-Y10

KW0029 KFW-1-500-435-PTFE / Vab-D16-G1-IL-4-ETW-Y10

KW0030 KFW-1-500-370-GFK-D16-IL-4-ETW-Z02

KW0031 KFW-1-500-362-PTFE-D16-IL-4-ETW-Z02

KW0032 KFW-51-500-443-GFK / VAb-D16-G1-S-ETW-Y10

KW0033 KFW-51-500-435-PTFE / Vab-D16-G1-S-ETW-Y10

KW0034 KFW-51-500-370-GFK-D16-S-ETW-Z02

KW0035 KFW-51-500-362-PTFE-D16-S-ETW-Z02

KW0036 KFW-52-500-443-GFK / VAb-D16-G1-S-ETW-Y10

KI0146 KFI-1-250-200-VAc / PTFE-D13-G1-IL-4-ETWM-Y10

*Chúng tôi - Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý tự hào là nhà cung cấp Rechner trong nhiều năm qua trên thị trường tự động hóa Việt Nam.

Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Phú Quý

Công ty Công nghệ Hoàng Phú Quý là doanh nghiệp chuyên cung cấp máy móc và thiết bị cho ngành công nghiệp như: sản xuất thép, bồn bể khuấy trộn công nghiệp, cẩu trục, xử lý nước thải, cầu cảng, khai thác mỏ, máy bao bì đóng gói, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, máy trộn bê tông, xi măng, máy ép gạch, nén gạch ,gốm sứ và dây chuyền băng tải cho nghành sản xuất, v.v...

Công ty chúng tôi lấy nền tảng là chất lượng sản phẩm và dịch vụ để làm yếu tố tạo uy tín đối với khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi không ngừng cải tiến,và đa dạng hóa sản phẩm nhằm mang đến cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất và trong thời gian ngắn nhất.

Công ty Công Nghệ Hoàng Phú Quý đã và đang trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh có uy tín trên thị trường. Chúng tôi luôn mong muốn được sự quan tâm và hợp tác của Quý Khách hàng nhiều hơn.