FREE

Hồ sơ

Đại học Đà Nẵng Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Đà Nẵng Ngày tham gia: 08/10/2012 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Lượt truy cập: 466,453 Xem thêm Liên hệ

Phần mềm Traffic Brain

Ngày đăng: 30/10/2012

Mã sản phẩm: MS403/07

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: Liên hệ trực tiếp

Phương thức thanh toán: Thỏa thuận

Khả năng cung cấp: Liên hệ trực tiếp

Đóng gói: Liên hệ trực tiếp

Liên hệ

Thông tin chi tiết

1. Tên sản phẩm: 
    Phần mềm Traffic Brain và giải pháp thiêt kế nút giao thông cùng mức
 2. Tính năng kỹ thuật:
    Đề xuất các giải pháp lựa chọn loại hình nút giao thông cùng mức ở điều kiện giao thông đô thị Việt Nam thông qua đồ thị lựa chọn phạm vi sử dụng
 Phần mềm TRAFFIC BRAIN  (TB)
 2.1. TRAFFIC BRAIN cho phép mô phỏng toàn bộ sự hoạt động của dòng xe trên nút từ đó phân tích đánh giá các đặc trưng cơ bản của dòng xe nghiên cứu.
 2.2. TRAFFIC BRAIN cho phép xác định hình thức điều khiển, thời gian chu kỳ đèn tối ưu, thời gian xanh, vàng, đỏ, số lượng pha, trượt pha...trên cơ sở của các chỉ tiêu về an toàn giao thông và chống ùn tắc cho từng nút cụ thể tương ứng với các điều kiện đường, điều kiện giao thông nhất định.
 2.3. TRAFFIC BRAIN cho phép xác định dòng bão hòa và khả năng thông hành của nhánh dẫn tới nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn của một làn thuần xe con. thuần xe máy dưới điều kiện chuẩn ở Việt Nam, từ đó xác định trị số giới hạn dưới của hệ số qui đổi xe con và xe máy trong điều kiện chuẩn về phương diện khả năng thông hành phục vụ công tác thiết kế hình học của nút.
 2.4. TRAFFIC BRAIN cho phép xác định các quan hệ giữa khả năng thông hành của nhánh dẫn với các thông số về tỷ lệ thành phần dòng xe, tỷ lệ xe rẽ trái, phải và đi thẳng, quan hệ với bề rộng nhánh dẫn cũng như cửa ra bằng các kết quả xuất ra các files dạng TEXT phục vụ công tác thiết kế tổ chức giao thông.
 3. Sản phẩm bao gồm:
Tài liệu báo cáo các giải pháp thiết kế và phần mềm ứng dụng được đóng gói.
 4. Hình thức chuyển giao:
Đào tạo, chuyển giao và hợp tác nghiên cứu.
 5. Các thông tin khác:
Cho phép kỹ sư tư vấn có thể lựa chọn loại hình nút giao thông cùng mức ở điều kiện giao thông đô thị Việt Nam trên cơ sở xác định khả năng thông hành thực tế và mức phục vụ hiệu quả của nút. TB được xây dựng dựa trên luật giao thông đường bộ hiện hành và lý thuyết dòng xe. TB phỏng sự họat động của dòng xe phục vụ cho việc nghiên cứu tính toán khả năng thông hành và tính toán điều khiển tại nút giao thông, góp phần cải thiện tình trạng giao thông hiện nay tại các đô thị lớn Việt Nam. TB được xây dựng dựa trên các tham số mô tả về điều kiện đường, giao thông và tín hiệu, lý thuyết phục vụ đám đông và phương pháp thử nghiệm số Monte – Carlo. TB phản ánh đầy đủ tính ngẫu nhiên của dòng xe, đồng thời cung cấp nhiều tiện ích nâng cao giúp người sử dụng rút ngắn thời gian thử nghiệm, cho phép thay đổi các tham số, kết xuất số liệu và các kết quả tính toán một cách nhanh chóng và trực quan.