FREE

Hồ sơ

Đại học Đà Nẵng Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Đà Nẵng Ngày tham gia: 08/10/2012 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Lượt truy cập: 466,464 Xem thêm Liên hệ

Gỗ biến tính

Ngày đăng: 30/10/2012

Mã sản phẩm: MS403/12

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: Liên hệ trực tiếp

Phương thức thanh toán: Thỏa thuận

Khả năng cung cấp: Liên hệ trực tiếp

Đóng gói: Liên hệ trực tiếp

Liên hệ

Thông tin chi tiết

1. Xuất xứ của kết quả nghiên cứu:
Đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu pha chế và sử dụng xử lý chế phẩm hoá học để nâng cao chất lượng gỗ”; Mã số: B2006-ĐN03-14; năm 2006 - 2007.
2. Mô tả quá trình nghiên cứu:
Tìm ra được các thông số độ ẩm, độ hút nước của vật liệu để làm cơ sở cho công đoạn sấy và xử lý bằng phương pháp hóa học; xác định được các thông số về chế độ sấy, như: thời gian, nhiệt độ; chỉ ra được nồng độ của dung dịch ngâm tẩm, thời gian và cách thức xử lý, lượng hóa chất tiêu hao; xây dựng được quy trình công nghệ xử lý gỗ bằng hóa chất; thử cường độ cơ học: độ bền nén, độ bền kéo và độ bền uốn của mẫu xử lý.
3. Kết quả cụ thể:
Theo Bảng phân loại gỗ dựa vào độ bền cơ học, quá trình xử lý theo phương pháp của đề tài đã nâng được chất lượng gỗ xoan đào từ nhóm VI lên nhóm V. 
4. Mức độ hoàn thiện: 2
5. Đặc tính ưu việt:
Quá trình xử lý gỗ bằng hóa chất tiến hành ở nhiệt độ thường. độ bền môi trường của gỗ sau xử lý đã được cải thiện rõ rệt, khả năng chống nứt của gỗ khi để ngoài trời tăng đáng kể; sức kháng nấm, kháng mối mạnh hơn nhiều so với mẫu chưa xử lý. 
6. Tiêu chuẩn chứng chỉ:
    Tiêu chuẩn phân loại gỗ -TCVN 1072 – 1971.