Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Máy đo độ ẩm tường/ gỗ Protimeter mini BLD2000

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy đo độ ẩm của gỗ, tường BLD 2000

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Cung cấp máy đo độ mờ màng bọc thực phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Bút đo ion natri dùng trong nông nghiệp

Xuất xứ: Nhật Bản

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Bút đo ion canxi Ca-11 Horiba

Xuất xứ: Nhật Bản

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy đo pH để bàn pH 1200 Horiba

Xuất xứ: Nhật Bản

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Bút đo ion canxi dùng trong nông nghiệp

Xuất xứ: Nhật Bản

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy so màu cầm tay CS-520

Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy so màu sơn mini colormeter Pro

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Bút đo pH cầm tay model pH 22

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Bút đo pH Horiba Nhật Bản- model pH 22

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy đo độ ẩm Protimeter model BLD2000

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy đo chỉ số chảy của nhựa model 208BT

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy đo độ bục carton

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy đo sức căng bề mặt model DST-30

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy kiểm tra nếp gấp DRK111

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy kiểm tra nếp gấp model DRK111

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Hệ thống làm mát chiller Polyscience LM62MY1A110E

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy đo màu quang phổ cầm tay CS-410

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy so màu quang phổ Spectrophotometer CS-410

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy đo oxy cầm tay WQ-310 Horiba

Xuất xứ: Nhật Bản

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy đo môi trường đa chỉ tiêu WQ-330-K

Xuất xứ: Nhật Bản

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Bút đo độ dẫn model EC 33

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Bút đo pH 33 Horiba

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Thiết bị đo độ ẩm Protimeter BLD2000

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Đầu gia nhiệt tuần hoàn model MXA12E

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy kiểm tra độ bục carton DRK109

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy đo sức căng bề mặt DST-60

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy đo sức căng bề mặt DST-30

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy đo sức căng bề mặt Phoenix-300

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Bể điều nhiệt bơm tuần hoàn dòng SD

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Thiết bị làm mát chiller Polyscience LM62MY1A110E

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:57

Máy đo oxi hòa tan

Xuất xứ: Nhật Bản

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Máy đo màu sơn CS-580

Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Máy đo độ mờ màng bọc thực phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Bể điều nhiệt bơm tuần hoàn POLYSCIENCE– MỸ

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Bút đo độ mặn điện tử salt 11

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Bút đo độ mặn điện tử model SALT 11

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Bút đo độ mặn điện tử HORIBA- Nhật Bản

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Bút đo độ mặn điện tử HORIBA model SALT 11

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Bút đo độ dẫn EC 22

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Bút đo pH 33 Horiba- Nhật Bản

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Máy đo màu nhựa bao bì

Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Bút đo ion canxi cầm tay Ca-11 Horiba

Xuất xứ: Nhật Bản

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Máy kiểm tra độ kín bao bì

Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Máy thử độ gập nếp gấp và độ cứng

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Máy kiểm tra mài khả năng chống chịu mòn mực in DRK128

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Ellab Evalpro- Thiết bị thẩm định nhiệt độ tiệt trùng

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Máy so màu quang phổ cầm tay model CS-520

Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Máy so màu quang phổ cầm tay CHNSpec- China

Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày đăng: 20/06/2024 14:55

Hiển thị 251 - 300 trên 2,411 kết quả
  • Đi tới trang

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.

Sản phẩm đã xem